Make your own free website on Tripod.com
  KARADENİZ BÖLGESİ

18/06/06

Giriş Sayfası
Hakkımda
Fotoğraf Galerisi
Not-Devamsızlık
İlçemiz Dinar
Gazeteler
Planlar
Sık Kullanılanlar
Coğrafya Ders Özetleri
Oyun

 

 

KARADENİZ BÖLGESİ

 

 

GENEL ÖZELLİKLERİ

Karadeniz Bölgesi ülkemizin kuzeyinde yer alır. Bölge,batıda Adapazarı Ovası'ndan başlar, doğuda Gürcistan sınırına kadar uzanır. Bölge,ülkemiz yüzölçümünün %18' lik bölümüne sahip olup,büyüklük olarak üçüncü sırada yer almaktadır. Bölgenin en önemli yereşeklini doğu batı istikametinde denize paralel olarak uzanan sıradağlar oluşturur. Bölgede yamaç yağışlarının fazlalığına bağlı olarak Türkiye ormanlarının %27 si burada toplanmıştır. Karadeniz Bölgesi yurdumuzun en geniş akarsu ağına sahiptir. Bölgedeki kıyı dağlarından doğup denize dökülen akarsular kısa boylu ve hızlı akışlıdırlar. Akarsuların en fazla kabardığı mevsim ilkbahar aylarına rastlar; çünkü bu mevsimde eriyen kar akım miktarını arttırır. Karadeniz bölgesinde yer şekillerinin özelliği göl oluşumunu azaltmıştır.

 

DAĞLAR:

Dağlar batıda üç sıra halinde uzanır güneyden kuzeye doğru; Köroğlu dağları,Bolu Ilgaz dağları, İsfendiyar(küre)dağları, Ortada Canik dağları;Doğuda ise dağlar iki sıra halinde uzanır. Bu dağları Çoruh Kelkit Vadi oluğu birbirinden ayırır. Başlıca dağlar güneyden kuzeye doğru Çimen dağları,Kop dağları,Akdağlar,Giresun dağları,Rize dağları,Kaçkar dağl. Bölgede,dağların kıyıya paralel uzanmasının sonucu olarak;

a) - Falezli kıyı tipi oluşmuştur.

b) - Bölgenin Kıyı kesimi ile iç kesimi arasında ulaşım zorlukları oluşmuştur. Zigana ve Kop geçitleri kıyı ile iç bölgeler arasında bağlantıyı sağlayan en önemli geçitlerdir.

c) - Bölgenin kuzeye bakan yamaçlarında ,yamaç yağışları artmıştır.

d ) - Kıyı kesim ile iç kesim arasında önemli iklim farklılıkları ve buna bağlı olarak da tarımı yapılan ürün çeşidinde değişiklikler görülmektedir.

e ) - Bölgede,Ege kıyılarımızın aksine doğal liman özelliğine sahip olan girintiler çok sınırlı kalmıştır.

 

OVALAR:

Karadeniz Bölgesindeki dağları iki grupta toplayabiliriz. Tektonik Kökenli ovalar;Düzce Ovası,Erbaa Ovası,Niksar Ovası,Amasya Ovası,Turhal Ovası Kıyı(delta)Ovaları; Kızılırmak'ın deltası Bafra Ovası, YeşilIrmak'ın deltası Çarşamba Ovası.

 

AKARSULAR:

Bölgenin başlıca akarsuları;Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak(1182 m), Yeşilırmak-K elkit (468 m),Sakarya (824 m), Filyos (228 m), Çoruh (355 Türkiye 355 m) Bartın Çayı (107 m)

 

GÖLLER:

Karadeniz Bölgesinde yer şekillerinin özelliği göl oluşumunu azaltmıştır. Başlıca Göller;Tektonik kökenli olanlar;Ladik Gölü, Abant gölü,Melen gölü Çağa gölü Set gölleri; Yer Kayması gölleri; Tortum gölü,Sera gölü , Alüvyon set gölü; Uzungöl

 

BÖLGENİN İKLİMİ:

Bölgede 3900 m ye varan yükseltileri ile kıyıya paralel olarak uzanan dağlar,her mevsimi yağışlı olan tipik karadeniz ikliminin ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bölgede yıllık yağış miktarı 700 mm ile 2500 mm arasında değişmektedir. Dağlar bölgeyi iklim özellikleri bakımından iki kesime ayırır. KIYI KESİMİNDE:Kışları ılık,yazları serin ve her mevsimi yağışlı olan ılıman okyanus iklimi görülür. Bu kesimde hakim yağış tipi yamaç (orografik) yağışıdır. Bunun yanında cephesel yağışlarda görülür. En fazla yağış sonbahar,en az yağış da ilkbahar aylarında görülür. İÇ KESİMDE:Doğu-Batı istikametinde denize paralel olarak uzanan dağlar,deniz etkisinin iç kısımlara sokulmasını engeller. Bunun sonucu olarak da burada karasal iklim görülür Yazları sıcak ve az yağışlı kışları soğuk ve kar yağışlıdır Bu kesimde yıllık yağış miktarı 500mm'ye kadar iner.yıllık sıcaklık farkı ise 22 dereceye kadar çıkar.

 

BÖLGENİN EKONOMİSİ:

Bölgenin eğimli,engebeli yükseltisinin çoğu yerde fazla olması tarımsal faaliyetleri oldukça engellemiştir.Başlıca yetiştirilen ürünler. Çay %100 ü Fındık %84 ü Mısır %37 si Tütün % 13 ü Soya fasulyesi Tahıl Pirinç Şeker pancarı Narenciye Keten Kenevir

Hayvancılık:

Türkiye balık ihtiyacının %80'i bu bölgemiz tarafından karşılanır.Bunun yanı sıra,yerşekillerinin tarıma elverişsizliği sebebiyle büyük baş hayvancılık önem kazanmıştır.Bölgede arıcılık yapılmaktadır.

Endüstri:

Ülkemizin en önemli iki demir çelik fabrikası Ereğli ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları kurulmuştur.Ayrıca Murgul ve Karadeniz bakır işletmeleri de Vardır.Gene bölgenin çeşitli yerlerinde çay ve fındık işleme tesisleri i,le şeker ve tütün fabrikaları kurulmuştur.Başlıca elektrik santralleri Çatalağazı termik santrali ile Hasan Polatkan(sarıyar),Suat Uğurlu,Hasan Uğurlu,Altınkaya ve Gökçekaya barajlarından sağlanan hidroelelektrik santralleridirOrmancılıkta diğer bir geçim kaynağıdır.

Yeraltı Kaynakları:

Bakır; Taşkömürü; Manganez; Linyit; Havza ve Çeltekte

 

BÖLGEDE NÜFUS VE YERLEŞME:

Genellikle sık nüfuslu yerler kıyı kesimlerdir.Kıyı kesimlerde dağınık yerleşme iç kısımlarda toplu yerleşme görülür.Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması altındadır.Bölge dışarıya oldukça fazla göç verir.Bölgede 1990 sayımına göre 8.5 milyon kişi yaşamaktadır.Bölgenin yer şekillerinin çok engebeli olması tarımsal nüfus yoğunluğunun oldukça fazla ve yerleşme tipinin de dağınık olmasına yol açmıştır.

 

BÖLGEDE TURİZM:

Bölge gür bitki örtüsü,dağları,yaylaları,kıyılarındaki doğal plajlar,kaplıcaları ve içmeleri ile iç ve dış turizm yönünden önemli bir potansiyale sahiptir. Başlıca Tarihi yerler; Trabzondaki Atatürk Köşkü,Trabzon da Sümela Manastırı,Safranbolu Evleridir.Doğal Merkezler ise;Bolu daki Yedigöller Milli parkı,Abant Gölü çevresi,Karadeniz yaylaları önemli doğal güzelliklerdendir.        

 

 

Geri | Giriş Sayfası | İleri

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 17/06/06